Villem Leppik

Villem Leppik was born on October 6, 1915 in Pupastvere Village in Tartumaa, Estonia as the youngest son of Loviisa and Jaan Leppik. He graduated from public school in the village and entered high school in Tartu attending Poeglaste Reaalgumnaasium. In 1935 he was appointed an office worker in the Forestry District Putkaste in Hiiumaa. In 1937 he entered military service in the Estonian Republican army. He was promoted to rank of corporal and entered the reserve in 1938. On October 29, 1938, he married Larissa Padu, and on October 29, 1998 the couple celebrated their diamond wedding anniversary and received congratulations from Queen Elizabeth II on this special occasion.

In 1944 Leppik left Estonia for Sweden where he worked as a lumberjack and a spinner. In 1948 he entered the Hermonds Institute and graduated as a machine designer. He then worked as a draftsman in an engineering office at Aktsiebolaget Textilemaksiner in Norrkoping Sweden, and in 1951 he immigrated to Canada. For the next 26 years, Leppik worked as a drafting group leader at Westinghouse Corporation in Hamilton, Ontario. He retired in 1978 and since retiring he has been writing his memoirs and pursuing his hobby of painting.

Leppik has been a member of EKKT since 1999 and has works in numerous private collections.

Sündinud 6. oktoobril 1915 Pupastveres, Tartumaal, Eestis Jaani ja Loviisa noorema pojana. Oppis Tartus Poeglaste Reaalgümnaasiumis.
1935.a. määrati kontoritööle Putkaste metsanduse rajooni Hiiumaal.
1937.a. astus Eesti Vabariigi sõjaväeteenistusse, ülendatud kapraliks, astus reservi 1938.a.

Abiellus Larissa Paduga 29. okt. 1938, teemantjuubelit pühitsesid nad Torontos, saades õnnesoove Inglise Kuninganna Elizabeth II poolt.

1944.a. läks Eestist Rootsi, kus algul töötas metsatöölisena, siis ketrajana, kuni lõpetas Hermods Instituudi masinate kavandajana.
Töötas Norrköpingis, Rootsis visandite valmistajana. 1951.a.
emigreerus Kanadasse ja 26 aastat töötas juhtival kohal Westinghouse Corp.-s Hamiltonis. Läks pensionile 1978.a. Pensionieas harrastab mälestuste kirjutamist ja huvialaks on maalimine. EKKT liige alates 1999.a. Esinenud kolmel EKKT näitusel. Töid privaatkogudes.