Urve Arrak

Born April 5, 1938 in Tallinn, Estonia. Graduated from Estonian State Art Institute Department of Leather Art. Participated in over 80 exhibitions in Estonia, United States, Canada, Austria, Hungary, Germany, Finland, Baltic Republics, Russia, etc. Personal shows in Hungary with Jüri Arrak, in Los Angeles, San Francisco, Toronto.
Immigrated to Los Angeles, California in 1989. Moved to Toronto, Canada in 1995, where she practised water-colour painting and fine art serigraphy to exhibit in her son Arno's studio.

She also was a corresponding member in Estonian newsletter "Meie Elu" and taught leather art at the Estonian House. In 1997 moved back to the United States and is presently living in Portland, Oregon. Her paintings are on display in the First Avenue Gallery in downtown Portland, where a show, with her son Arno Arrak, is scheduled for December 2001.

Urve is a member of EKKT and also a member of the Estonian Independent Artist Union in Tallinn. Sündinud 5. aprillil 1938.a. Tallinnas.
Lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi Tallinnas nahkehistää erialal. Sellest ajast alates osalenud rohkem kui 80 nöitusel Eestis, endises Nõukogude Liidus, Austrias, Ungaris, Saksamaal, Soomes, Ameerika Uhendriikides, Kanadas jm. Isiknöitused Ungaris (koos Jüri Arrakuga), Los Angeles'es, San Franciscos, Torontos. 1989.a. siirdus elama Los Angelesse Kalifornias. 1995.a.-1997.a. elas Torontos Kanadas. Siin alustas maalimist poeg Arno stuudios, olles oma poja õpilane. Osales eesti kunstielus, tegi kaastääd ajalehele "Meie Elu", õpetas nahkehistääd Eesti Majas. 1997.a. löks tagasi Ameerika Uhendriikidesse ja elab praeguseni Portlandis Oregoni osariigis. Tema maalid on völja pandud müügiks First Avenue Gallery's Portlandi kesklinnas. Personaalnöitus on planeeritud koos poeg Arnoga samas galeriis detsembris 2001.a. Urve on EKKT liige ja samuti Eesti Sõltumatute Kunstnike Uhenduse liige Tallinnas.