Peeter Sepp

Peeter Sepp has been a forerunner in the movement to make art more accessible and participatory to the citizens of our global village. He believes more people would enjoy the creative process, given the opportunity, for the long-term benefit of life on the planet.

To those ends, Peeter Sepp distributed low-cost art multiples by mail through the Ontario Arts Council (artario 72, 1972), invited public participation in audio improvisations at the National Gallery of Canada (Sounds on Wednesdays, 1978) and linked artists and non-artists in Toronto to the Venice Bienniale (Technology and InAcrylic On Canvasics Network, 1986) through telephone lines for sound, fax, computers and slow-scan SSTV video collaborations.

Peeter Sepp founded and directed C.A.T. (Collective Art x Technology) Gallery (1982-1986) to stage and document experiments in long-distance creativity - using early fax machines, satellites and broadcast technology - supporting the development of an inclusivist culture emerging on the Internet.

A graduate architect, Peeter Sepp works as an artist for the film industry and propagates the revival of finno-ugric earth-based religion in his spare time.

Since 1993 he has served as Chair of the Hart House Film Board, University of Toronto.

He draws, paints and makes animated shorts.

Peeter Sepp on olnud üks eestvedajatest liikumises teha kunst rohkem kättesaadavamaks ja osaletavamaks meie globaalse küla liikmetele. Ta usub, et rohkem inimesi võiksid nautida loovat tegevust - kui see oleks nendele võimaldatud - mis oleks pikaajaliseks kasuks planeedipealsele elule.

Selle sihiga levitas Peeter Sepp posti teel odavahinnalisi kunstiesemeid (multiples) Ontario Arts Council'i projektina (artario 72, 1972), kutsus publikut osalema heliimprovisatsioonides National Gallery of Canada laval (Sounds on Wednesdays/Les mercredis sonores 1978) ja ühendas kunstnikke ja teisi Torontos Venice Bienniale festivaliga (Technology and InAcrylic On Canvasics Network, 1986), kasutades telefoniliine arvuti, heli, faksi ja SSTV video ühisloominguks.

Peeter Sepp asutas ja juhtis C.A.T. (Collective Art x Technology) Gallery (1982-1986) tegevust, lavastades ja dokumenteerides katseid kaugeleulatuvas loovuses - kasutades varaseid faksimasinaid, satelliite ja raadiotehnikat - toetades ühisloomingulise kultuuri arengut, mis kujuneb internetis.

Peeter Sepp on arhitektiharidusega ja täätab kunstnikuna filmi alal, vabal ajal propageerides soome-ugri maausu taaselustamist.

1993. aastast alates on ta Hart House Film Board, University of Toronto, president.

Ta joonistab, maalib ja teeb multifilme.