Otto Rannamäe

Born on December 25, 1917 in Rapla, Estonia. Graduated from the State School of Arts & Crafts in Tallinn, Estonia with a diploma as a secondary school teacher. Taught at Stolzenau High School in Germany in the British zone from 1946-48. Continued his studies in England for four years, and reproduced antiques, before moving to Canada in the early 1950's where he became a cabinet maker for Eaton's in Toronto.
Won one first prize and one second prize in 1954 as well as an award for the most popular exhibit. In 1966 joined the CBC in Toronto and worked in the Design Department until his retirement in 1982. For three years Rannamäe taught wood and stone sculpture at Orfus Road Secondary School in Toronto while continuing his studies in bronze casting at the Ontario College of Art. Member of EKKT since 1990.
Member of Canadian Woodcarvers Association, 1980-1999, North York Arts Council and the Estonian Ethnographic Society in Toronto. He has exhibited in many international and national shows in Canada and has won many awards in different categories at the Canadian National Exhibition. Works mainly in mahogany, oak, alabaster, marble, soapstone, and bronze sculptures.

Exhibits at the Annual Ontario Wood Carvers Association Shows. In 1997 and 1998 from 120 participants won Best Table Award (Ribbons). His wood and stone sculptures can be found in many public collections, churches and Estonian Community organizations as well as in the Estonian Consulate in Toronto. Many works in private collections in Europe, Canada, USA and Australia. Lives in North York, Ontario, Canada.

Sündinud 25. detsembril aastal 1917 Raplas, Eestis. Lõpetas Riigi Kunstitööstuskooli, saades keskkooliõpetajaks. Oli õpetajaks Stoltzenau Gümnaasiumis, Saksamaal, Briti tsoonis 1946-48. Oppis edasi skulptuuri Wolverhamptonis, Inglismaal 1948-51. Töötas neli aastat Inglismaal, reprodutseeris antiikmööblit. Viiekümnendate aastate alguses alustas tööd Eaton'is, Torontos kabinettide valmistajana. Aastal 1954 võitis esimese ja teise ja samuti kõige populaarsema töö auhinna. Alustas tööd CBC juures aastal 1966 ja töötas kujunduse osakonnas kuni pensionile minekuni aastal 1982.
Kolm aastat oli puu- ja kiviskulptuuri õpetajaks Orfus Road Secondary School'is, Torontos. Oppis edasi Ontario College of Art'is pronksi valamist. EKKT liige alates 1990.a. Samuti Canadian Woodcarvers Association'i (alates 1980.a.), North York Arts Council'i ja Toronto Eesti Etnograafia Ringi liige. Võitnud mitmeid auhindu eri kategooriates Canadian National Exhibition'il. Töötab peamiselt mahagonipuu, tammepuu, alabaster-kivi, marmor-kivi, steatiidi (soapstone) ning pronksiga. Iga-aastasel Ontario Woodcarvers Association'i näitusel võitsid skulptor Otto Rannamäe esitatud tööd 1997. ja 1998.a. 120-st esitatud lauast (töödega) kõige parema lauaauhinna. Tema puu- ja kiviskulptuure leidub paljudes ühingute kogudes, kirikutes, Eesti ühiskonna organisatsioonides ja E.V. Konsulaadis Torontos. Palju töid ka privaatkogudes Euroopas, Kanadas, Austraalias ja USA-s. Elukoht: North York, Ontario, Canada.