Osvald Timmas

Born in Estonia, Osvald Timmas studied at the University of Tartu 1939-44 majoring in Economics. He worked at the Studio School with Nikolai Kummits, 1939-42 and Günther Reindorff, 1943-44, and studied Illustrative Arts in Stockholm, Sweden, 1947-50. Timmas settled in Canada in 1951 and began painting professionally in 1956 in watercolour, oil and acrylics. Timmas has done independent research on water medium and extended techniques in watercolour painting. He has developed the use of ferric oxide, a most permanent pigment, in his aquarelle medium.

His many Group Exhibitions include: A selection of Water Colours, National Gallery of Canada, 1965. Canadian Watercolours, Drawings and Prints, National Gallery of Canada, 1966. American Watercolours, Circulating Shows for U.S. Museums, 1966, 1974. A selection of Canadian Water Colours, Art Gallery of Ontario, 1968, 1975. American Watercolour Centennial, Circulating Exhibitions, 1967, 1968. The Art Gallery of Hamilton Shows of Contemporary Canadian Art, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973. O.S.A. "Image" 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983. He has exhibited with the selected shows of the U.S.
National Academy of Design, New York, the Royal Canadian Academy of Arts and with other major American and Canadian groups. His work has been included with Jury shows in France, Italy, Australia, Sweden, Japan, etc.

Timmas has had many one-man shows, mainly at the Pollock Gallery, Merton Gallery, The University of Toronto, Saint Mary's University, Robertson Galleries (Ottawa), Gallerie Fore (Winnipeg), Gustafsson Galleries (Brampton and Toronto), Karney Gallery (Toronto), etc.

He has received many awards in Canada and the United States, including: O.S.A. Prize, John Ernst Award American Watercolours, 1967.
Audubon Artists' Medal and Award for Creative Aquarelle, 1967, 1968.
Coutts-Hallmark Major Award for Watercolour, 1969, 1970. Best Watercolour in Show Award, OSA Image, 1975. CSPWC Honour Award, Sarnia Art Gallery, 1981. Awards at the Adirondacks National Exhibition of American Watercolours, including two Major Prizes, 1982, 1988, 1991, 1992. A major Award with Medal of Honour, A.W.S. 130th Annual International Exhibition, New York 1997.

His works are in many galleries and museums as well as institutional collections including: The Art Gallery of Hamilton, Canton Art Institute, Ohio, London Art Museum, Ontario, Oklahoma Museum of Art, The Art Gallery of Windsor, University of Toronto, Rodman Hall Art Centre, St. Catherines, Erie Art Center, Pennsylvania, St. Mary's University, Halifax, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Royal Collection of Drawings and Watercolours, Windsor Castle, England. The Art Gallery of Ontario, Toronto, The National Art Museum of Estonia, Tallinn, Estonia.

Timmas' work is also in numerous private collections in Canada, United States, West Germany, Finland, Estonia, Sweden, Israel, Australia, Egypt etc.

Past President of the Colour and Form Society and the Canadian Society of Painters in Water Colour, Timmas has been active also as an instructor and lecturer. He has taught art students as well as artists. Elected to the American Watercolour Society in 1970, Timmas is one of the few active members elected from outside of the USA.
Elected to the Royal Canadian Academy of Arts, 1972, Timmas was awarded the Queen's Silver Jubilee Medal, 1977. Sponsored by the Lacana Mining Corporation, he painted in Mexico in 1979. Timmas is listed in Who's Who in American Art, the Dictionary of International Biography, Canadian Artists in Exhibition and Who's Who in Arts and Antiques.

Sündinud Eestis, õppis majandusteadust Tartu Ulikoolis 1939-44.
Oppis Nikolai Kummitsa Stuudios 1939-42 ja Günther Reindorffi juures 1943-44. Oppis illustratiivset kunsti Stockholmis, Rootsis 1947-50.
Asus Kanadasse 1951.a. Hakkas professionaalselt maalima 1956.a.
vesivärvide, akrüülide ja õliga. On teinud iseseisvalt uurimisi vee- ja vesivärvitehnika arendamisel, on kasutanud oma akvarellides raudhapendit. Esinenud paljudel grupinäitustel: Vesivärvide valik, National Gallery of Canada, 1965, Kanada vesivärvid, joonistused ja trükid, National Gallery of Canada, 1966, Ameerika vesivärvid, rändnäitused USA muuseumides 1966, 1974, Valik Kanada vesivärve, Art Gallery of Ontario 1968, 1975. Ameerika vesivärvide saja-aastase juubeli puhul ringlevad näitused 1967, 1968. Art Gallery of Hamilton'is kaasaegse Kanada kunstinäitused 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973. O.S.A. "Image" 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983. Ta on esinenud valiknäitustel: USA National Academy of Design, N.Y., Royal Canadian Academy of Arts ja koos teiste suuremate Ameerika ja Kanada gruppidega. On esinenud züriinäitustel Prantsusmaal, Itaalias, Austraalias, Rootsis, Jaapanis jne.

Timmasel on olnud mitmeid ühe-mehe näitusi: Pollock Galeriis, Merton Galeriis, Toronto Ulikoolis, Saint Mary's Ulikoolis, Robertson Galeriis (Ottawa), Galerii Fore'is (Winnipeg), Gustaffson Galeriis (Brampton, Toronto), Karney Galeriis (Toronto) jne. Omandanud auhindu nii Kanadast kui USA-st: O.S.A. Auhind, John Ernst Auhind American Watercolours 1967, Audubon'i kunstnike medal ja auhind Creative Aquarelle, 1967, 1968. Coutts-Hallmark Major Award vesivärvidele, 1969, 1970. Parim vesivärvi auhind, OSA Image, 1975. CSPWC Honour Award, Sarnia Kunsti Galeriis, 1981. Auhinnatud Adirondacks National Exhibition of American Watercolours, kaasa arvatud kaks peavõitu, 1982, 1988, 1991, 1992. Suurim auhind Medal of Honour, A.W.S. 130.
iga-aastasel internatsionaalsel näitusel, New Yorgis, 1997. Täid galeriides, muuseumides ja majandusettevõtete kogudes: Art Gallery of Hamilton, Canton Art Institute, Ohio, London Art Museum, Ontario, Oklahoma Museum of Art, Art Gallery of Windsor, University of Toronto, Rodman Hall Art Centre, St. Catharines, Erie Art Centre, Pennsylvania, St. Mary's University, Halifax, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ont. Royal Collection of Drawings and Watercolours, Windsor Castle, England, Art Gallery of Ontario, Toronto, National Art Museum of Estonia, Tallinn, Estonia.

Timmase täid on paljudes erakogudes Kanadas, USA-s, Lääne-Saksamaal, Soomes, Eestis, Rootsis, Iisraelis, Austraalias, Egiptuses jne. On olnud esimees: Colour and Form Society, Canadian Society of Painters in Water Colour. Timmas on pidanud ka loenguid ja õpetanud nii kunstiõpilasi kui kunstnikke. Valitud liikmeks: American Watercolour Society, 1970.a., Royal Canadian Academy of Arts, 1972.a. Omandanud Queen's Silver Jubilee Medali 1977.a. On esindatud: Who's Who in American Art, Internatsionaalne Biograafiline Sõnaraamat, Canadian Artists in Exhibition, Who's Who in Arts and Antiques. Elukoht Torontos, Ontarios.