Jaak Jarve

Born in Toronto, Canada on August 13, 1956. Graduated with a B.Sc.
degree from the University of Toronto (1978); George Brown College, Toronto, Basic Design & Illustration (1979); Ryerson Polytechnical Institute, Toronto, Certificate in Radio and Television Arts (1980); George Brown College, Cinematography (1982). J.J. Productions freelance services in artwork, design, photography, audio-video technology. Special events co-ordinator for ethnic and cultural festivals. Member of Chess Federation of Canada and EKKT.

Exhibited at St. Andrews Exhibition Hall in the seventies, and in the Three Generation Family Exhibition: Jarves and Vomms, which Exhibition was televised on CFTO News in May, 1987. Exhibited as member of EKKT at the Northern District Library Stairwell Gallery (1987), Estonian House Exhibition Hall (1988) and represented Canada at a juried show during Esto '88 in the Victoria Gallery in Melbourne, Australia. Also exhibited at the Latvian Canadian Cultural Centre Gallery (1989).
Exhibited at EKKT's Anniversary Juried Art Exhibition at Samuel J.
Zacks Gallery at Stong College, York University (1990); Esto '92 Juried Exhibition in New York; 40th Anniversary Juried Exhibition (1995) at Estonian House Gallery. Winner of the 40th Anniversary Art Album cover design. Exhibited in July, 1996 at "August Vomm and Family Exhibition" at A.H. Tammsaare Museum in Tallinn, Estonia; In August, September, October 1996 with EKKT at the Kastellaanimaja Gallery in Tallinn, Estonia; in 1997 at EKKT's Juried Exhibition entitled "Canada"; in 1998 at Rakvere Museum in Estonia at the "Mälder's & Vomm's Family Exhibition", which toured to Narva Museum, Viljandi Art Hall. Has exhibited annually at all EKKT exhibitions; treasurer of EKKT. Member of EKKT 1956-1990 Art Album, and EKKT 2000 Art Album committee. Works at Estonian National Museum of Art in Tallinn, Rakvere Museum, Estonian House Art Collection (Toronto). Works also in private collections in Canada and Estonia. Articles in newspapers: Our Life, Free Estonian, Kodumaa (1989), Toronto Star (1987), Globe & Mail (1987), Ohtuleht, Pöevaleht, Virumaa Teataja, EKKT art albums, files, catalogues. Lives in Willowdale, Ontario.

Sündinud 13. augustil 1956 Torontos, Kanadas. Lõpetanud Toronto Ulikooli B.Sc. kraadiga (1978); õppinud kavandusillustratsiooni George Brown College'is, Torontos (1979); raadio- ja televisioonitunnistus Ryerson Polytechnical Institute'ist, Torontos (1980); õppinud kinematograafiat George Brown College'is, Torontos (1982). J.J. Produktsioon on vabakutselist tööd teinud kunsti, kavandi, foto ja audio-visuaaltehnoloogia alal. On EKKT liige.
Esinenud Vana-Andrese näitusesaalis Kolme Generatsiooni näitusel: Järved-Vommid, millest oli juttu ka CFTO uudistes mais 1987. Esinenud Northern District Library Stairwell Galeriis EKKT-ga (1987), esindas Kanadat Esto '88 zÿüriinäitusel Victoria Galeriis, Melbourne'is, Austraalias. Esines EKKT 34. aastanäitusel Läti-Kanada Kultuurikeskuse Galeriis (1989).

Esinenud EKKT 35.a. juubeli-zÿüriinäitusel Samuel J. Zacks Galeriis, York Ulikoolis 1990.a., Esto '92 zÿüriinäitusel New Yorgis, EKKT 40.a. zÿürii-juubelinäitusel 1995.a. Toronto Eesti Maja Galeriis. Juubelialbumi kaanekavandi võitja. Esines juulis 1996 näitusel "August Vomm ja perekond" (tema vanaisa oli skulptor August Vomm) A.H. Tammsaare Muuseumis Tallinnas. Aug.-okt. 1996 osales EKKT grupinäitusel (võttes ka osa Esto '96-st) Kastellaanimaja Galeriis Tallinnas. Võttis osa 1997.a. EKKT zÿüriinäitusest "Kanada".
1998.a. esines Rakvere Muuseumis suguvõsanäitusel "Mölderid ja Vommid", mis läks edasi Narva Kunstimuuseumi, sealt Viljandi Kunsti Saali. On esinenud iga-aastastel EKKT näitustel. EKKT 1956-1990 Kunstialbumi ja EKKT 2000 Kunstialbumi komitee liige. Töid Eesti Kunstimuuseumis (Tallinnas) ja Rakvere Muuseumis, Eesti Maja Kunstikogus (Torontos). Töid ka privaatkogudes Kanadas ja Eestis.
Artikleid ajalehtedes: Toronto Star (1987), Globe & Mail (1987), Meie Elu, Vaba Eestlane (1989), Kodumaa, Ohtuleht, Päevaleht, Virumaa Teataja; esindatud EKKT Kunstialbumites (1990, 2000), kataloogides.
Elab Willowdale'is, Ontarios.