Benita Vomm-Molder

Born on July 28, 1908 in Rakvere, Estonia. Studied at the Art Academy Pallas in Tartu, Estonia (1926-29) under A. Vabbe, graduating in 1929 as an art teacher. Taught at Rakvere Girls Zeeh Commercial High School (1931-36), and at Augsburg Estonian High School (1945-48). Own studio in Caracas, Venezuela. Exhibited in many exhibitions since 1926 in Tartu and Tallinn, Augsburg, Geislingen, Kempten, Munich, at the Museo de Bellas Artes in Caracas (1950-51) and in Toronto (1954-90).

Founding member of EKKT. Twice elected President (1958-60) and (1969-90) for a total of 25 years. Has exhibited in the following countries: Estonia, Germany, Belgium, Venezuela, USA, Sweden, Australia and Canada (Toronto, Vancouver, Montreal, Sudbury, Alliston, Beeton, Tottenham, Bolton, North York).

Awarded first prize for organizing First Estonian World Festival Art Exhibition in Toronto (1972), Volunteer Service Award from the Ministry of Citizenship and Culture in Ontario (1987), Order of Merit from Estonian Central Council in Toronto (1988), Achievement Award from the Estonian Federation in Canada (1990).

Helped co-ordinate EKKT's juried art exhibition at the Joseph D.
Carrier Art Gallery in the Columbus Centre, Toronto celebrating the 40th Anniversary of Canadian citizenship (1987). Also co-ordinated Three Generation Exhibition: Järves & Vomms at the Northern District Library Stairwell Gallery, in Toronto. Interviewed by Tim Sheehy for CFTO News on May 29, 1987.

Many reviews, articles, catalogues, magazines, and files in many countries. In Toronto appeared in Globe & Mail (K. Kritzwiser, July 1972 and May 1987), Meie Elu, Vaba Eestlane, Toronto Star (Stasia Evasuk, February 27, 1986 and Karen Shopsowitz, May 5, 1987), and EKKT's First Art Album.

Exhibited at EKKT Juried Art Exhibition at Samuel J. Zacks Gallery, York University in 1990. Past president of EKKT for 25 years, Honorary Member of EKKT, one of the few surviving founding members. Exhibited at Esto '92 Juried Exhibition in New York; at the EKKT 40th Anniversary Juried Exhibition in 1995; at the "August Vomm & Family" exhibition at A.H. Tammsaare Museum in Tallinn, Estonia, in 1996 to commemorate the 90th birthday of her husband, professor of sculpture August Vomm. Took part in EKKT's group exhibition at the Kastellaanimaja Gallery in Tallinn, Estonia, 1996, which was part of Esto '96 World Festival. Exhibited at EKKT's Juried show, titled "Canada" in 1997. In 1998 exhibited at the Art Exhibition by EKKT to celebrate the 80th Anniversary of the Independence of Estonia. In August 1998 (at 90 years of age), she travelled alone to Estonia to attend the Opening at Rakvere Museum of the "Mölder's & Vomm's Family Exhibition", which went on tour to Narva Art Gallery and Viljandi Art Hall. Has exhibited in all EKKT art exhibitions since 1956.

Her painting "The Last Waltz" is at the Canadian Embassy in Tallinn, Estonia. Has works at York University, Estonian National Art Museum (Tallinn), Tartu Art Museum, Rakvere Museum, Estonian House Art Collection (Toronto), in public and private collections in Europe, South America, Canada, USA, China. In many periodicals, magazines, catalogues, EKABL Encyclopaedia (Tallinn 1996), video films, books.
Currently resides in North York, Ontario.

Sündinud 28. juulil 1908 Rakveres, Eestis. Íppis kunstikoolis "Pallas" (1926-29) A. Vabbe ateljees, lõpetades aastal 1929 joonistusõpetaja kutsega. Rakvere Zeeh Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi joonistusõpetaja (1931-36); Augsburgi Eesti Gümnaasiumi joonistusõpetaja (1945-48); B. Vommi stuudio Caracas'es.
Esinenud väga paljudel kunstinäitustel alates aastast 1926 Tartus, Tallinnas, Ausburgis, Geislingenis, Kemptenis, Münchenis, Museo de Bellas Artes Caracas'es (1950-51) ja Torontos (1954-90). EKKT asutajaliige ja olnud kahel korral selle esimees (1958-60 ja 1969-90), kokku 25 aastat. Esinenud aastate jooksul New Yorgis, Vancouveris, Sudbury Laurentian'i Ulikoolis, Uppsala College'is, East Orange, New Jerseys, Montrealis, International Gallery's Stockholmis. Sai esimese auhinna Esto '72 kunstinäituse korraldamise eest Torontos. Esinenud North York Arts Council'i liikmena Eye on Art zÿüriinäitusel. Sai Ontario Kodakondsus- ja Kultuuriministeeriumilt Volunteer Service Award'i (1987), Eesti Kesknõukogu Kanadas teenetemärgi (1988) ja Eesti Liit Kanadas tunnustusdiplomi (1990). EKKT zÿüriinäituse abi-organiseerija aastal 1987, mis pühitses Kanada 40. kodakondsuse juubelit Joseph D. Carrier Galeriis, Columbus Centre'is, Torontos.
Intervjueeritud CFTO-TV poolt kolme generatsiooni - Järved-Vommid - näitusel (1987), mida näidati ka õhtustes uudistes.

Esines 1990.a. EKKT 35. juubeli-zÿüriinäitusel Samuel J. Zacks Galeriis, York Ulikoolis. EKKT auliige, selle endine esimees (president) kokku 25 aasta vältel. Uks vähestest elavatest EKKT asutajaliikmetest. Esinenud igal EKKT näitusel alates 1956.a. Võttis osa Esto '92 zÿüriinäitusest New Yorgis, samuti EKKT 40.
juubeli-zÿüriinäitusest 1995.a. 1996.a. võttis oma töödega ja isiklikult osa Tallinnas A.H. Tammsaare Muuseumis korraldatud kunstinäitusest "August Vomm ja perekond", mis korraldati tema abikaasa, skulptuuriprofessor August Vommi 90. sünniaastapäeva puhul (A. Vomm suri 1976 a.). Võttis osa EKKT grupinäitusest Kastellaanimaja Galeriis Tallinnas, 1996.a.; EKKT zÿüriinäitusest 1997.a. tiitliga "Kanada". 1998.a. esines Eesti Vabariigi 80.
juubelile pühendatud EKKT kunstinäitusel Toronto Eesti Maja Galeriis. Augustis 1998 lendas üksinda Eestisse, et võtta osa "Mölderite ja Vommide" suguvõsanäituse avamisest Rakvere Muuseumis, mis korraldati Benita Vommi 90. juubeli puhul (juulis '98). Näitus saadeti edasi Narva Kunsti Galeriisse ja Viljandi Kunsti Saali. Tema maal "Viimne valss" on Kanada Saatkonnas Tallinnas. Töid on York Ulikoolis, Eesti Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis, Rakvere Muuseumis, Eesti Maja kunstikogus ja privaatkogudes Euroopas, Kanadas, USA-s, Hiinas ja Lõuna-Ameerikas. Artikleid ja kriitikat ilmunud paljudes ajalehtedes, ajakirjades ja kataloogides: Globe & Mail (K.
Kritzwiser, juulis 1972 ja mais 1987), Meie Elu, Vaba Eestlane, Toronto Star (Stasia Evasuk, 27. veebruaril 1986 ja Karen Shopsowitz, 5. mail 1987), EKKT 1966 Kunstialbum; esindatud videofilmides, EKABK Kunsti ja Arhitektuuri Entsüklopeedias (Tallinn 1996). Elab North York'is, Ontarios.