Arville Puström-Uus

Arville Puström-Uus was born in Tallinn, Estonia. After graduating from high school, she studied at the Medical School in Tartu, Estonia, from 1940-42. The calling for the Arts was stronger than the medical studies, so she entered the School of Fine Arts "Pallas" in Tartu. The Russian invasion of Estonia forced her family to flee to Germany.
After the war, Arville Puström-Uus studied at the Art Academy of Düsseldorf on a British Military scholarship (1946-49).

In 1949 her family immigrated to the United States, where she studied with various American painters, especially in Rockport, Massachusetts in the studios of Harry Ballinger and Chetcuti, both marine painters.
She also studied with the late John Howell and with Adolf Konrad in Morristown. For 18 years Arville Puström-Uus was an art teacher at St. John Baptist School in Mendham. She belongs to the Board of Morris County Art Association, the Somerset Art Association, the Arts Council of the Morris Area,the American Artists" Professional League, the Fraternity of Estonian Artists in Exile, the Foundation of Estonian Arts and Letters, etc.

Arville Pustrom-Uus has exhibited extensively in the United States and Canada, as well as Sweden and Germany. She is primarily a landscape painter and has won numerous awards. She usually works in oil, but also uses acrylics and watercolours. She is mentioned in the Estonian Encyclopedia of Art and Architecture and is a member of EKKT.
Pustrom-Uus currently resides in Chester, New Jersey, USA.

Sündinud Tallinnas, Eestis. Peale gümnaasiumi lõpetamist õppis arstiteadust Tartu Ulikoolis 1940-1942. Kutsumus kunsti vastu oli suurem kui arstiteadus ja ta astus kunstikool "Pallasesse" Tartus.
Venelaste sissetung Eestisse sundis perekonna põgenema Saksamaale.
Peale sõda õppis Arville Puström-Uus Inglise sõjaväe stipendiaadina Düsseldorf'i Kunsti Akadeemias (1946-1949).

1949.a. perekond emigreerus USA-sse, kus ta õppis mitme Ameerika kunstniku juures. Eriti Rockport, Mass. Harry Ballinger"i ja Chatcuti stuudiotes, kes mõlemad meremaastike maalijad. Oppis ka John Howell'i ja Adolf Konrad'i juures Morristown'is. On olnud palju aastaid kunstiõpetaja St. John Baptist School'is Mendham'is (18 aastat).
Kuulub Morris County Art Association'i juhatusse, Somerset Art Assoc., Arts Council of the Morris Area, American Artists" Professional League, etc. Arville Puström-Uus on esinenud paljudel näitustel USA-s, Kanadas, Rootsis ja Saksamaal. Ta on peamiselt maastikumaalija ja on saanud mitmeid auhindu. Töötab peamiselt õliga, kuid kasutab ka akrüüli, vesivärve. On ära märgitud Eesti Kunsti ja Arhitektuuri Entsüklopeedias (Tallinn, 1996). EKKT liige. Elab Chester'is, New Jersey"s, USA-s.