Arthur Mihkelsoo

A Tribute to Arthur Mihkelsoo (also known as A. Michaels, A.
Michelson) and his sister Anu Mihklisoo

This publication is made partly possible with a donation from the A.
Mihkelsoo EKKT Fund, which was made to us by his sister Anu, who appreciated the work and dedication of EKKT and its members for so many years. She wanted the EKKT to survive and also to publish a book about her brother, artist and sculptor Arthur Mihkelsoo, who was a member of EKKT. A book of his works will be published by EKKT in Sept.
2000, which will also mark the 100th birthday of his late sister Anu (born Alma Mihkelsoo) Mihklisoo. The ashes of Arthur and Anu are now resting in their family plot (August Mihkelsoo & Family) at Tartu Cemetery, in Estonia.

Arthur Mihkelsoo was born on March 27, 1902 in St. Petersburg, Russia.
He arrived in Estonia in 1910, and graduated from the Art Academy Pallas in Tartu, Estonia, furthering his studies in painting and industrial art at Conservatoire National des Arts et Metiers in Paris, France. A member of EKKT since 1961, Mihkelsoo exhibited in 1961, 1965, 1968-70, 1980-81 and 1985. He has exhibited at art exhibitions since 1927 in Tallinn, Tartu, Hincley (England), and in Toronto, Canada since 1954. Mihkelsoo has won awards for his sculptures and advertisement designs in competitions in Estonia, and his works are in many permanent displays such as Petseri cloister caves (his relief), St. Mary de Castro Church in Leicester, England, St. Andrews Church in Toronto, and the Estonian House in Toronto. He was a set designer for the Estonian National Theatre in Toronto for several years, and has had articles in many periodicals, magazines and catalogues, in General Art History in 1937, EKKT's 1966 Art Album, Estonian Art in Exile - Lexicon, 1980, EKKT 1956-1990 Art Album. Mihkelsoo died in Toronto, Canada in 1988.

Tänuavaldus Arthur Mihkelsoo'le (tuntud ka kui A. Michaels, A.
Michelson) ja tema õde Anu Mihklisoo'le

Selle raamatu väljaandmine on olnud osaliselt võimalik tänu saadud toetusele A. Mihkelsoo EKKT Fondist, loodud EKKT jaoks tema õe Anu poolt, kes hindas väga kõrgelt EKKT tööd ja tegevust nende aastate jooksul siin Kanadas. Anu Mihklisoo soov oli, et koondis (EKKT) saaks edasi tegutseda ning et ta annaks välja raamatu tema vennast, kunstnik ja skulptor Arthur Mihkelsoo'st. Kavatseme välja anda A.
Mihkelsoo mälestusalbumi sept. 2000, siis, kui oleks olnud tema õe Anu (sünd. Alma Mihkelsoo) 100.a. juubel. Ode suri 1996.a. Torontos.
Venna ja õe põrmud on viidud nende perekonna hauale Tartus; surnuaiale, kuhu on maetud nende isa August Mihkelsoo ning nende ema ja kasuema.

Arthur Mihkelsoo sündis 27. märtsil 1902 Peterburgis, Venemaal.
Saabus Eestisse aastal 1910; lõpetas kujurina kunstikool "Pallase" (1925-29), täiendas end maalis ja tarbegraafikas aastal 1929 Conservatoire National des Arts et Metiers, Pariisis, Prantsusmaal.
EKKT liige alates 1961.a., esinedes aastail 1965, 1968-70, 1980-81 ja 1985. Esinenud näitustel alates aastast 1927 Tallinnas, Tartus, Hincley's, Inglismaal ja Torontos alates aastast 1954. Saanud auhindu skulptuuride eest ja reklaamjooniste kavandite võistlusel Eestis.
Tema töid on St. Mary de Castro kirikus, Leicesteris, Inglismaal, Toronto Vana-Andrese kirikus, Toronto Eesti Majas ja tema reljeef on Petseri kloostri koobastes. Toronto Eesti Rahvusteatri lavakujundaja.
Artikleid paljudes ajalehtedes, kataloogides, Uldises Kunstiajaloos 1937, EKKT 1966 Kunstialbumis, leksikonis Eesti Kunst Eksiilis 1980, EKKT 1956-1990 Art Album'is. Suri Torontos aastal 1988.