Arne Roosman

Born on March 6, 1932 in Tallinn, Estonia. Studied art in Sweden and Canada. Has exhibited in Canada and the USA. Worked for many years as a graphic artist. Taught at L'Atelier Art School and was Curator-Director of the Art Gallery of Bancroft, Ont. Has won many awards for his drawings, oils and watercolour paintings. Has created stage sets for major productions i.e. the musical "The Shooting of Dan McGrew" and "Rumors" by Neil Simon. Works on murals and interiors for private and commercial clients. Lives in Bancroft, Ontario.

Sündinud 6. märtsil 1932 Tallinnas, Eestis. Kunsti õppinud Rootsis ja Kanadas. Esinenud Kanadas ja USA-s. Täätanud palju aastaid graafikuna. Ípetanud L'Atelier Art School'is, olnud kuraator-direktor Bancroft'i Kunsti Galeriis. On võitnud mitmeid auhindu oma joonistuste, õli- ja vesivärvimaalide eest. On loonud lavadekoratsioone suurematele lavastustele nagu muusikal "The Shooting of Dan McGrew" ja Neil Simon'i "Rumors". Teeb pannoosid ja interjääre privaat- ja kaubandusklientidele. Elab Bancroft'is, Ontarios.