Aarne Hans Vahtra

Born May 24, 1940, Põltsamaa, Estonia.

Studied art at Tallinn Pedagogical Institute, graphics courses in Paris and Toronto.

Sought political asylum in Paris in 1982. Resident of Toronto since 1987.

Individual shows in Tallinn, Tartu, Pärnu (Estonia), Torun and Warsaw (Poland), Stockholm (Sweden), Paris (France), New York (USA), Toronto and Vancouver (Canada), etc. 1998 - Toronto exhibit This Year's One Hundred Small Paintings & Skysigns together with daughter Sirja Liisa Vahtra, who lives and paints in Tallinn, Estonia.

Has participated in many group shows, including all EKKT exhibits since 1987.

Media: oil, graphic, sculpture, caricature, ex libris.

Has curated exhibits for many artists, including Estonian Cancer Society fundraising exhibit in three separate venues.

Sculpture, Stones from the Holy Land, was consecrated in St. Peter's Estonian Evangelical Lutheran Church columbarium in 1999. This sculpture is a memorial marker to commemorate compatriots buried afar.

Sündinud 24. mail 1940 Põltsamaa linnas, Eestis.

Kunsti õppinud Tallinna Pedagoogilises Instituudis, graafika-alastel lisakursustel Pariisis ja Torontos. Poliitiline põgenik Prantsusmaal 1982.a. septembrist, Kanadas 1987.a. jaanuarist.

Korraldanud isikunäitusi Tallinnas, Tartus, Pärnus (Eesti), Torunis ja Varssavis (Poola), Stockholmis (Rootsi), Pariisis (Prantsusmaa), New Yorgis (USA), Torontos, Vancouveris (Kanada) jm.

1998. aastal Torontos näitus Selle Aasta Sada Väikest Pilti & Taevamärgid, koos maalikunstnikust tütre Sirja Liisa Vahtraga, kes elab ja töötab Tallinnas (Eesti).

Osalenud arvukatel grupinäitustel, seejuures 1987. aastast alates kõigil EKKT ülevaatenäitustel.

Meediad: maal, graafika, skulptuur, karikatuur, pisigraafikast - raamatumärgid.

Korraldanud teiste kunstnike näitusi, sealhulgas Torontos kolmel korral üles seadnud Eesti Vähiliidule kodumaa maalikunstnike annetatud tööde näituse.

1999.a. suvel õnnistati Toronto Peetri kiriku aias A.H. Vahtra skulptuur Kivid Pühalt Maalt, mis võimaldab mälestusküünla asetamist kaugele maetud rahvuskaaslastele.